معمای تخم مرغ

معمای تخم مرغ مقاله عمومی

تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ ساعت : ۲۱:۱۶:۵۲
یک فروشنده در بازار تخم مرغ می فروخت . روز اول یک مشتری گفت: من نصف همه تخم مرغ های شما را به علاوه نصف یک تخم مرغ از شما می خرم . خرید و رفت . چند دقیقه بعد مشتری دوم از او نصف همه تخم مرغ ها به علاوه نصف یک تخم مرغ را خرید و رفت . مشتری سوم هم همین گونه خرید و رفت و مشتری چهارم هم همین گونه!....

یک فروشنده در بازار تخم مرغ می فروخت . روز اول یک مشتری گفت: من نصف همه تخم مرغ های شما را به علاوه نصف یک تخم مرغ از شما می خرم . خرید و رفت . چند دقیقه بعد مشتری دوم از او نصف همه تخم مرغ ها به علاوه نصف یک تخم مرغ را خرید و رفت . مشتری سوم هم همین گونه خرید و رفت و مشتری چهارم هم همین گونه!....

و همه تخم مرغ هایش فروخته شد.

به نظر شما فروشنده از ابتدا چند تخم مرغ داشته؟

 

 

 


با توجه به اینکه نصف یک تخم مرغ قابل فروش نیست ، پس تعداد کل تخم مرغ ها فرد بوده که نصف آن ها نیم تخم مرغ داشته که با نصف یک تخم مرغی که خریدار گفته یک تخم مرغ کامل می شود.
علاوه بر این با توجه به توضیح بالا  باید در پایان هر مرحله خرید،  باقی مانده تخم مرغ ها باز هم عددی فرد باشد .
مثلا اگر فرض کنیم تعداد کل تخم مرغ ها ۳۵ تا باشد ،بعد از خرید مشتری دوم تعداد تخم مرغ های باقیمانده زوج می شود:

 

 

 


35÷2=17/5
17/5+0/5=18
35-18=17
17÷2=8/5
8/5+0/5=9
17-9=8
8  زوج است.

حال فرض می کنیم تعداد تخم مرغ ها ۱۵ تا باشد:
15÷2=7/5
7/5+0/5=8
نفراول ۸تا خریده
15-8=7
7÷2=3/5
3/5+0/5=4
نفر دوم ۴تا خریده
7-4=3
3÷2=1/5
1/5+0/5=2
نفر سوم ۲تا خریده
3-2=1
1÷2=0/5
0/5+0/5=1
نفرچهارم یک تخم مرغ خریده

پس از ۴مرحله خرید تخم مرغ ها تمام می شود..
پس تعداد کل تخم مرغ ها 15تا بوده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهدی حیدری

مهدی حیدری

مدرس ریاضی، وب مستر ، نویسنده و پژوهشگر

مقالات مشابه

سوال چالشی تست هوش(دنباله اعداد) تیله بازی با قاضی! تست هوش تست هوش(تکمیل شکل) سوال چالشی از توابع معمای ریاضی تست هوش اثبات تصویری تست هوش یافتن الگوی اعداد
مث فایل
مث فایل مقالات لینک های ضروری صفحه نخست ثبت نام ورود به حساب کاربری

برای دریافت این فایل تنها کافیست ایمیل خود را وارد نمایید.

باتشکر، ثبت نام شما با موفقیت صورت پذیرفت.
لطفا کمی صبر کنید...
دانلود فایل

لطفا ابتدا به حساب کاربری خود وارد شوید.